خونبهای گل ...

خونبهای گل ...


✍️ زبدة الاشعار ✍️


🆔: @nohe_torki


مرحوم شب خیز


از خشم پنجه های خزان در سرای گل

کوتاه شد ز ساحت گلخانه پای گل


غارتگران به قصد کدورت که داشتند

آتش زدند بر حرم کبریای گل


از سنگ فتنه رونق بازار گل شکست

آئینه رخت بست ز دولتسرای گل


در باغ از هجوم تطاول دگر نماند

آثاری از طراوت سرو و صفای گل


گل سوخت غنچه سوخت چمن سوخت باغ سوخت

در نوبهار لاله خزان شد بلای گل


از ضرب تازیانۀ عصیانگران باغ

تصویر زخم بود سراپا قبای گل


خشم خزان ، تهاجم آتش، بلای خار

فرصت نداد از چه ندانم برای گل


طوفان حادثات در از باغ چون گشود

بستند زاغکان ، پر و بال همای گل


از تندر حوادث و موج هجوم خشم

گل شد فدای غنچه و غنچه فدای گل


حق داشت باغبان همه شب ناله سر کند

گه در عزای غنچه و گه در عزای گل


تنها نه باغبان در و دیوار می گریست

آرام و بی ریا ز غم ماجرای گل


حاجت به شکوه نیست دگر از شکوه عشق

در عرصه ای که هست خدا خونبهای گل


بانوی گل ؛ شکوه شهادت مبارکت

ای نام نامیت ، شرف و اعتلای گل


جنت در آرزوی جمالت در انتظار

با این امید، گل بفشاند به پای گل


«شب خیز» لب ببند و از این قصه در گذر

آخر کجا سزاست ز الکن رثای گل#فارسی_فاطمیه_زبدةالاشعار


✍️ زبدة الاشعار ✍️


https://telegram.me/joinchat/Asrljj-6PEhKeW_ix12H4w


/ 0 نظر / 30 بازدید